НПАОП 28.0-1.34-14 Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів

Опис курсу навчання:
НПАОП 28.0-1.34-14 Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з обробки металів.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час електрохімічної обробки металів.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з електрохімічної обробки металів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів.