НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва

Опис курсу навчання:
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва.
Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництв, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва.