НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива

Опис курсу навчання:
НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива
Ці Правила є обов'язковими при створенні обладнання, проектуванні, спорудженні, монтажі та експлуатації паливоподаючі, пилоприготувальних і котельних установок електростанцій, промислових та опалювальних котелень, що працюють на твердому паливі, а також при технічному переозброєнні і реконструкції обладнання, будівель і споруд незалежно від відомчої приналежності.
Правила поширюватися на весь тракт подачі палива (включаючи розвантажувальні пристрої і бункери сирого палива), пилоприготувальних установки (включаючи бункера пилу), котельні установки.
Правила не поширюються на конструкції обладнання паливоподач, котелень і пилоприготувальних установок, виготовлених і споруджених за раніше діючими правилами і нормами.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива.