НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Опис курсу навчання:
НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів.
Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об’єктів магістральних газопроводів або які здійснюють науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні та діагностичні роботи на цих об’єктах. Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), призначені для газопостачання будинків лінійних обхідників (ремонтерів), операторів газорозподільних станцій, а також газопроводи в межах проммайданчиків компресорних станцій, підземних сховищ газу та газорозподільних станцій, що призначені для постачання газу на власні потреби (опалювальне, водогрійне обладнання, газові плити тощо), експлуатуються згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (далі — НПАОП 0.00-1.20-98), та Державних будівельних норм «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання» (далі — ДБН В.2.5-20-2001).
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів.