НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів.
Порядок проведення огляду електроустановок споживачів (далі – Порядок) регламентує процедуру проведення огляду безпечного стану (далі – Огляд) діючих електроустановок напругою 220 кВ включно, визначену правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПБЕЕП), затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці. та зареєстрованими у Мін'юсті України 10.02.98 р. за № 93/2533. Вимоги цього Порядку поширюються на всі підприємства та організації, незалежно від форм власності на засоби виробництва, на які поширюється дія ПБЕЕП. Вимоги цього Порядку не поширюються на електроустановки підйомних кранів, ліфтів, електроустановки, які розміщені під землею у шахтах, електроустановки строго технологічного призначення (верстати, електропечі, електролізні установки та ін.); електроустановки пересувного складу залізничного транспорту та міського електротранспорту; електроустановки електричних станцій, електричних та теплових мереж Міненерго.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів.