НПАОП 92.0-1.03-13 Правила охорони праці для працівників бібліотек

Опис курсу навчання:
НПАОП 92.0-1.03-13 Правила охорони праці для працівників бібліотек.
Ці Правила поширюються на бібліотеки незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки, спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності працівників бібліотек. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців і працівників бібліотек.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників бібліотек.