НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи міністерства чорної металургії СРСР

Опис курсу навчання:
НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи міністерства чорної металургії СРСР.
Ці Правила є обов'язковими для всіх працівників залізничного транспорту підприємств і організацій Міністерства чорної металургії СРСР, керівників цих підприємств і організацій, клієнтури, працівників виробничих цехів і дільниць підприємств, пов'язаних з роботою залізничного транспорту або забезпечують нормальну його роботу; для проектних і конструкторських організацій, які розробляють проекти на будівництво і реконструкцію рухомого складу, споруд та пристроїв залізничного транспорту, а також для науково-дослідних організацій, що займаються дослідженням і впровадженням розробок по залізничному транспорту підприємств галузі.
Ці Правила включають основні вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці для працівників залізничного транспорту і працівників виробничих цехів і дільниць, пов'язаних з роботою залізничного транспорту, в тому числі вимоги до будівель і споруд, пристроїв та рухомого складу залізничного транспорту, споруд та пристроїв виробничих цехів і дільниць, пов'язаних з роботою залізничного транспорту.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи міністерства чорної металургії СРСР.