НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення.
Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які виробляють вибухові матеріали чи проводять вибухові роботи.
Знищенню підлягають вибухові матеріали, що не відповідають вимогам нормативно-технічної документації.
Знищення вибухових матеріалів здійснюється виключно визначеними в цьому Порядку способами.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення.