НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт.
Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення", визначає порядок проведення випробувань розроблених в Україні, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт з метою допуску їх до застосування в промисловості.
Для визначення відповідності вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт установленим законодавством України вимогам проводяться такі види обов'язкових випробувань:
• контрольні випробування - випробування, які здійснюють організації-експерти з питань вибухової справи на відповідність вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт вимогам нормативної документації, у тому числі вимогам безпеки, а також виявлення можливості і доцільності проведення випробувань у виробничих умовах;
• попередні випробування - випробування у виробничих умовах, які проводять з метою визначення умов безпечного використання, економічних і технологічних показників, уточнення рецептури вибухових речовин чи внесення змін до конструктивних рішень обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, а також можливості та необхідності проведення приймальних випробувань;
• приймальні випробування - випробування у виробничих умовах, які проводять з метою визначення остаточної рецептури вибухових матеріалів, які включають у себе державну екологічну експертизу документації з упровадження і використання вибухових речовин, державну санітарно-епідемічну експертизу вибухових матеріалів, а також можливості допуску вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт до постійного застосування.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт.