НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів.
Ці Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у промисловості будівельних матеріалів. Частина I, іменовані надалі Правила, є обов'язковими при проектуванні, будівництві (реконструкції) та експлуатації підприємств Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР.
Будівництво та реконструкція підприємства, цехів, ділянок повинні проводитися відповідно до будівельних норм і правил (СНіП), затверджених Держбудом СРСР, норм технологічного проектування та вимог цих Правил щодо проектів, затверджених в установленому порядку.
При організації виробництва та експлуатації обладнання крім вимог цих Правил необхідно дотримуватись затверджених у встановленому порядку Держбудом СРСР, органами державного нагляду та іншими міністерствами норм і правил техніки безпеки та виробничої санітарії, сфера дії яких поширюється на підприємства промисловості будівельних матеріалів.
При застосуванні нових виробничих процесів, нових видів виробничого обладнання, машин, механізмів та пристроїв, за якими вимоги безпечного виконання робіт не передбачені цими Правилами, адміністрація підприємства спільно з комітетом профспілки повинна вживати заходів, що забезпечують безпеку праці.
Нагляд та контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюють керівники вищих господарських організацій, працівники служби техніки безпеки, технічна інспекція праці ЦК профспілки робітників будівництва та промисловості будівельних матеріалів, комітети профспілки та громадські інспектори (старші інспектори) з охорони праці підприємств, установ та організацій.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів.