НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок.
Ці Правила визначають вимоги до пристрою і безпечної експлуатації стаціонарних і пересувних холодильних установок загального призначення вітчизняного виробництва і поставляються з-за кордону, які працюють по замкнутому циклу з використанням в якості холодильних агентів R12, R22, R502 і інших.
Вимоги Правил поширюються на проектування, монтаж та експлуатацію фреонових установок одиничною продуктивністю не менше 3,5 кВт (3000 ккал / ч) по ГОСТ 7475 - 77.
Вимоги цих Правил поширюються і на холодильні установки або їх елементи, заповнені хладонами, що знаходяться з яких-небудь причин в неробочому стані.
При проектуванні, монтажі та експлуатації нових холодильних установок вимозі цих Правил повинні дотримуватися в повному обсязі.
При приведенні діючих холодильних установок у відповідність до вимог цих Правил допускається в окремих випадках часткове відступ від деяких вимог за погодженням в установленому порядку з вищестоящими і контролюючими організаціями.
Термін приведення діючих холодильних установок у відповідність до вимог цих Правил встановити до 1 січня 1990 р.
Посадові особи на підприємствах, в організаціях, а також інженерно-технічні працівники проектних і конструкторських інститутів і організацій, винні в порушенні цих Правил, несуть персональну відповідальність незалежно від того, чи призвело це порушення до аварії і нещасних випадків з людьми. Вони відповідають також за порушення, допущені їхніми підлеглими.
Видача посадовими особами вказівок або розпоряджень, що примушують порушувати ці Правила, самовільне відновлення робіт, зупинених органами державного нагляду, технічною інспекцією праці профспілки, галузевої службою охорони праці або особою, відповідальною за нагляд, а також неприйняття цими особами заходів щодо усунення порушень, що допускаються в їх присутності підлеглими, є грубим порушенням Правил.
Залежно від характеру порушень і їх наслідків всі зазначені особи несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
У холодильних установках допускається застосовувати апарати (судини) для хладонов, виготовлені тільки відповідно до чинної нормативно-технічною документацією, затвердженою, узгодженої та зареєстрованої в установленому порядку.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок.