НПАОП 92.0-1.04-15 Правила охорони праці для працівників музеїв

Опис курсу навчання:
НПАОП 92.0-1.04-15 Правила охорони праці для працівників музеїв.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми (далі - роботодавці), які займаються музейною справою.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці та є обов’язковими для роботодавців та працівників, що займаються музейною справою.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників музеїв.