НПАОП 27.5-6.01-79 Биркова система на підприємстві і в організації чорної металургії, основні положення порядок застосування

Опис курсу навчання:
НПАОП 27.5-6.01-79 Биркова система на підприємстві і в організації чорної металургії, основні положення порядок застосування.
Биркова система це система допуску до робіт пов'язаних з експлуатацією та ремонтом механізмів з електроприводом, спрямована на забезпечення безпечної організації праці та встановлення правильних виробничих взаємин між особами, які виконують ці роботи.
При виконанні робіт, пов'язаних з оформленням наряд-допуску, допуск до робіт на механізмах з електроприводом визначається спільними вимогами наряд-допуску і биркової системи.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Биркова система на підприємстві і в організації чорної металургії, основні положення порядок застосування.