НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів

Опис курсу навчання:
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів.
Ці Правила є обов'язковими для всіх підприємств, науково-дослідних та проектних інститутів та організацій нафтогазопереробної промисловості.
Правила з моменту введення їх у дію поширюються на всі проектовані та реконструйовані об'єкти, а в частині експлуатації на всі підприємства та діючі установки.
Порядок і терміни приведення діючих підприємств у відповідність до цих Правил встановлюються в кожному конкретному випадку адміністрацією підприємства за погодженням з місцевими органами держгіртехнагляду та технічною інспекцією профспілки, а на підприємствах, що потребують технічного переозброєння, Міннафтохімпромом СРСР за погодженням з Держгіртехнаглядом СРСР та ЦК профспілки.
Зміни та доповнення до Правил затверджуються та узгоджуються у тому самому порядку, як і самі Правила.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів.