НПАОП 10.0-1.03-90 (НАОП 1.1.30-1.03-90) Правила безпеки на підприємствах по збагаченню і брикетуванню вугілля (сланців)

Опис курсу навчання:
НПАОП 10.0-1.03-90 (НАОП 1.1.30-1.03-90) Правила безпеки на підприємствах по збагаченню і брикетуванню вугілля (сланців).
Ці Правила призначені для забезпечення безпечних умов праці при веденні процесів збагачення, брикетування і розсортування вугілля і сланців. Область застосування: проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація всіх виробництв, пов'язаних із збагаченням, розсортуванням і брикетуванням вугілля (сланців).
Правила поширюються на керівних і інженерно-технічних працівників, посадові особи контролюючих органів, воєнізовану гірничо-рятувальну частину (ДВГРС) і робочих вуглезбагачувальних, сланцеобогатітельних, углебрікетних фабрик, збагачувальних установок, угруповань, технологічних комплексів шахт (Розрізів) та інших організацій1, які виробляють реконструкцію, ремонт, монтаж та інші роботи на діючих підприємствах. Правила також поширюються на проектні, проектно-конструкторські, науково-дослідні інститути, будівельно-монтажні організації в частині забезпечення дотримання вимог Правил безпеки в процесі виробництва. Обов'язки по техніці безпеки і виробничої санітарії робочих повинні бути викладені в інструкціях з охорони праці. Обов'язки по техніці безпеки і виробничої санітарії інженерно-технічних працівників підприємств повинні включатися до посадових інструкцій.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки на підприємствах по збагаченню і брикетуванню вугілля (сланців).