НПАОП 60.2-1.01-06 Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

Опис курсу навчання:
НПАОП 60.2-1.01-06 Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті.
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі – підприємства), які виконують роботи, пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом рухомого складу, колій та колійного господарства, контактної мережі, проектуванням та реконструкцією об`єктів, споруд, обладнання міського електричного транспорту.
Правила встановлюють вимоги охорони праці під час експлуатації, обслуговування та ремонту рухомого складу, колій та колійного господарства, контактної мережі, проектування та реконструкції об`єктів, споруд, обладнання міського електричного транспорту.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті.