НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах.
Ці Правила поширюються на стаціонарні поршневі компресорні установки з тиском до 500 кгс / см², що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах. Правила не поширюються на холодильні і кисневі компресорні установки, поршневі газоперекачувальні агрегати, а також компресорні установки, що працюють на радіоактивних газах і газах ацетиленового ряду. При застосуванні імпортних комплектних компресорних установок слід керуватися «Інструкцією з проектування підприємств (об'єктів), що споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування, виготовленого за іноземними ліцензіями (СН 364-67)».
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах.