НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

Опис курсу навчання:
НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування.
Правила охорони праці для підприємств громадського харчування (далі — Правила) розповсюджуються на всі об’єкти громадського харчування споживчої кооперації України.
Правила встановлюють основні вимоги з охорони праці, виробничої санiтарiї і пожежної безпеки до улаштування і утримання територій, приміщень, будівель і споруд, систем водопостачання, каналізації, освітлення, електробезпеки, обмеження виробничого шуму і вібрації, організації технологічних процесів і робочих місць, експлуатації торгово-технологічного, холодильного і підйомно-транспортного обладнання.
Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для керівників підприємств і організацій громадського харчування, працівників технічних служб, осіб, відповідальних за охорону праці, а також робітників всіх спеціальностей зайнятих у громадському харчуванні споживчої кооперації України.
Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції об’єктів, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання підприємств громадського харчування.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для підприємств громадського харчування.