НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Методичні вказівки

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Методичні вказівки.
Ці методичні вказівки поширюються на технологічне обладнання /судини/ нафтопереробних, нафтохімічних, хімічних виробництв та суміжних галузей промисловості, що працює під тиском понад 0,07 МПа /0,7 кгс/см2/.
Методичні вказівки рекомендують порядок проведення робіт з оцінки залишкової працездатності устаткування, що діє, при продовженні ресурсу.
Методичні вказівки призначаються для інженерно-технічних працівників, які обстежують діюче устаткування та встановленням термінів його подальшої експлуатації.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Методичні вказівки.