НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

Опис курсу навчання:
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів.
Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які виробляють хліб, хлібобулочні та макаронні вироби.
Правила встановлюють вимоги безпеки до виробництва хліба, хлібобулочних і макаронних виробів.
У разі відсутності у Правилах вимог, дотримання яких необхідне для забезпечення безпеки праці на даному підприємстві, керівнику підприємства необхідно вжити узгоджених з місцевими органами державного нагляду відповідних заходів.
Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні проводитися з урахуванням вимог охорони праці і пожежної безпеки. Не дозволяється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та пожежну безпеку.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів.