НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин.
Ці Правила розроблені натомість «Правил техніки безпеки при зберіганні сильнодіючих отрут та роботі з ними», затверджених ЦК профспілки 30/ХП 1955 р.
Правила розроблені з урахуванням та відповідно до нововипущених:
• «Інструкцією про порядок збуту, придбання, зберігання, обліку та перевезення сильнодіючих отруйних речовин» № 247, затвердженої МООП СРСР 4/IX 1968:
• «Санітарними правилами проектування, обладнання та утримання складів для зберігання сильнодіючих отруйних речовин (СДОР)» № 534—65.
У Правилах № 534 - 65 кількість отруйних речовин, включених до класифікації СДОР, значно розширено.
Крім того, деякі СДОР, перелічені і вказаних Правилах, застосовуються як отрутохімікати у сільському господарстві, на які поширюються «Санітарні правила щодо зберігання, транспортування та застосування отрутохімікатів у сільському господарстві» № 531 — 65 2.
Для швидкого орієнтування в номенклатурі отруйних речовина все СДОР у цих Правилах поділено на дві категорії, на контрольовані органами міліції та на не контрольовані органами міліції, і по кожній категорії в таблицях наведені графіки із зазначенням, які із СДОР застосовуються в наших галузях промисловості та у сільському господарстві.
Ці Правила визначають порядок придбання, перевезення, видачі та обліку сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та роботи з ними.
Правила є обов'язковими для всіх підприємств та організацій Міністерства та вводяться в дію з дня їх затвердження.
З виданням цих Правил скасовуються «Правила техніки безпеки при зберіганні сильнодіючих отрут та роботі з ними», затверджених ЦК профспілки 30/ХП 1955 р.
Адміністративно-технічний персонал, що торкається роду своєї роботи зі СДОР, повинен вивчити ці Правили і виконувати їх у практичній роботі.
Усі робочі інструкції з техніки безпеки, що є на підприємствах та в організаціях по роботі зі СДОР, повинні бути переглянуті та приведені у відповідність до цих Правил.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при зберіганні перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин.