НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття

Опис курсу навчання:
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття.
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які займаються взуттєвим виробництвом. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання всіма підприємствами взуттєвого виробництва, а також працівниками підприємств. Правила регламентують вимоги щодо безпечного виконання робіт у технологічному процесі взуттєвого виробництва.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці при виробництві взуття.