НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості

Опис курсу навчання:
НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості.
Ці Правила поширюються на всі районні й сільські будинки культури, клуби та бібліотеки, що діють, будуються й реконструюються незалежно від підпорядкованості й форм власності.
Правила встановлюють вимоги до:
організації роботи з охорони праці, вимоги до виконання окремих видів робіт, до будови, утримання й ремонту будинків, споруд, приміщень і території;
вимоги до будови, утримання й ремонту санітарно-технічного, механічного, електричного, електроакустичного обладнання, зв’язку та кіноустановок;
до оформлення спектаклів і концертів.
Усі інструкції з охорони праці для працюючих в будинках культури, клубах, бібліотеках повинні відповідати вимогам цих Правил.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості.