НПАОН 14.0-1.01-87 Правила розроблення та охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

Опис курсу навчання:
НПАОН 14.0-1.01-87 Правила розроблення та охорони родовищ лікувальних мінеральних вод.
Правила розробки та охорони родовищ лікувальних мінеральних вод розроблені з урахуванням відповідних вимог Основ законодавства Союзу РСР та союзних республік про охорону здоров'я, Основ водного законодавства Союзу РСР та союзних республік, Основ законодавства Союзу РСР та союзних республік про надра, а також Положення про курорти.
Правила встановлюють єдині вимоги до правильної розробки родовищ лікувальних мінеральних вод, їх охорони від забруднення, псування та передчасного виснаження, а також до раціонального використання вилучених з надр лікувальних мінеральних вод.
Правила є обов'язковими для всіх міністерств та відомств, підприємств, організацій та установ, які здійснюють на території СРСР розробку родовищ лікувальних мінеральних вод, проектування, будівництво, реконструкцію, ліквідацію та консервацію об'єктів з видобутку та використання лікувальних мінеральних вод.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила розроблення та охорони родовищ лікувальних мінеральних вод.