НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт, ремонту печей і димових каналів

Опис курсу навчання:
НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт, ремонту печей і димових каналів.
Вимоги цих Правил поширюються на опалювальні теплоємні, опалювально-варильні, господарсько-побутові, печі спеціального призначення, водонагрівальні апарати, а також опалювальні побутові апарати та котли.
Правила є основним керівним документом для працівників організацій та підприємств Всеросійського добровільного пожежного товариства (ВДПО), зайнятих будівництвом, ремонтом, контролем за станом та очищенням печей та димових каналів, зайнятих контролем технічного стану каналів витяжних систем вентиляції приміщень, де встановлені опалювальні печі та апарати, чищенням повітроводів та вентиляційного обладнання від горючих відкладів витяжних та припливних систем виробничих, громадських та допоміжних будівель, а також здійснюють обмурівку та футерування котлів, чищення котлів та газоходів.
Кладка печей та монтаж апаратів у житлових будинках повинні проводитися за проектами або типовими нормалями, виконаними відповідно до вимог чинних нормативних документів Держбуду СРСР щодо складання проектів з цивільного будівництва.
Профілактичне обслуговування печей та апаратів, що працюють на газі, виробляє представник організації газової служби. Індивідуальні споживачі відповідають за правильну експлуатацію печей і апаратів.
До самостійного виконання робіт допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли спеціальну підготовку за правильними та безпечними методами робіт відповідно до цих Правил та сдали іспити комісії, призначеної організацією ВДПО.
Результати іспитів оформлюються протоколом, на підставі якого видаються кваліфікаційні посвідчення на право виконання робіт, підписані та засвідчені печаткою організації ВДПО. Повторна перевірка знань повинна проводитись щорічно. Особи, які не мають кваліфікаційних посвідчень, до самостійної роботи не допускаються.
Інженерно-технічні працівники організацій ВДПО, які займаються підготовкою спеціалістів, організацією та контролем за виконанням робіт на газифікованих об'єктах за п. 1.1.2. цих правил, а також викладачі навчальних пунктів та комбінатів повинні скласти іспити на знання «Правил безпеки в газовому господарстві» в обсязі виконуваних робіт та цих Правил. Перевірку знань має здійснювати комісія організації ВДПО за участю представника Держпроматомнагляду СРСР. Повторна перевірка знань проводиться 1 раз на 3 роки.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила виконання робіт, ремонту печей і димових каналів.