НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (п. 7.5. та п.7.6. випробування та вимірювання в ЕУ напругою до та понад 1000 В)

Опис курсу навчання:
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (п. 7.5. та п.7.6. випробування та вимірювання в ЕУ напругою до та понад 1000 В).
Программа курсу:
Методичні вказівки з питань охорони праці під час проведення випробувань та вимірювань електрообладнання.
Електроустановки випробувальних станцій і лабораторій.
Проведення випробувань обладнання. Вимірювання Проведення випробувань з подачею підвищеної напруги від стороннього джерела струму.