НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем.
Ці "Правила" поширюються на проектування, монтаж, приймання та експлуатацію:
• виробництв, цехів, відділень та дослідно-промислових установок одержання рідкого водню, зазначених у розділі I;
• видаткових, довготривалих, базисних сховищ рідкого водню;
• майданчиків (станцій) наповнення рідкого водню та сливоналивних (приймальних) пристроїв;
• випробувальних станцій, лабораторій та окремих споруд, в яких виробляються вогневі та холодні випробування виробів, вузлів та агрегатів, пов'язаних із застосуванням газоподібного та рідкого водню тиском до 420 кгс/см2,
При проектуванні, монтажі та експлуатації об'єктів, зазначених вище, слід керуватися діючими союзними нормами та правилами, нормами окремих міністерств та відомств, наведеними в цих "Правилах". Ці "Правила" уточнюють та доповнюють зазначені норми та правила з окремих спеціальних питань. Ці "Правила" поширюються на всі проектування виробництва, установки, сховища і випробувальні станції, а такі на проекти реконструкції діючих виробництв, що розпочинаються розробкою. Під реконструкцією слід розуміти такі зміни в технологічних схемах або устаткуванні, які ведуть до перебудови всього цеху, віддалення, встановлення або значної їх області. При проектуванні, реконструкції частини виробництва (відділення, установки, об'єкта) ці "Правила" поширюються на частину його, що реконструюється. Ці "Правила" не поширюються на стендові та модальні установки з одержання та використання водню, що здаються в науково-дослідних інститутах та заводських лабораторіях, у яких витвір ємності в літрах на тиск в атмосферах кожного апарату не перевищує 100. На діючих (або на стадії проектування, виготовлення обладнання та монтажу) підприємствах, виробничих установках, сховищах, іспитових станціях наявні відступи від цих "Правил" повинні бути розглянуті спеціальною комісією за участю представників підприємства, міністерства, ЦК профспілки, провідної проектної організації для прийняття рішення щодо подальшої експлуатації окремих існуючих споруд або для проведення заходів щодо забезпечення безпеки. Зміни цих ”Правил” та доповнення до них можуть бути здійснені з дозволу організацій, що затверджують та погоджують.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем.