НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі - Правила) поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об'єктів.
Программа курсу:
Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.