НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві

Опис курсу навчання:
НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність пов’язану з виробництвом цукру та використовують найману працю.
Правила встановлюють вимоги до безпечного виконання робіт для роботодавців та працівників під час виробництва цукру.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві.