НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва.
Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють олійно-жирову продукцію, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі - підприємств).
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки для олійно-жирового виробництва.