Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України (Спецнавчання).
Ці Правила встановлюють порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання та водовідведення міст та інших населених пунктів України.
Ці Правила є обов'язковими для всіх суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб, що здійснюють технічну експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - виробники).
За невиконання цих Правил відповідальними є виробники.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України.