НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства (Спецнавчання).
Ці Правила обов'язкові при будівництві, ремонті та експлуатації об'єктів, виробничих та допоміжних будівель та приміщень житлово-комунального господарства, а також монтажі та експлуатації обладнання, пристроїв та пристроїв.
При виконанні робіт на об'єктах житлово-комунального господарства обов'язковим є виконання вимог РДП 204 УРСР 004—91 та РДП 204 УРСР 027—91.
Усі об'єкти житлово-комунального господарства мають бути побудовані за затвердженими проектами, які передбачають безпечні умови праці на основі впровадження автоматизації та механізації виробничих процесів, покращення організації робочих місць та праці, а також забезпечення санітарно-гігієнічних та побутових умов для персоналу.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.