НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості (Спецнавчання).
Дія Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості(далі — Правила) поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі — підприємства), діяльність яких пов’язана з проектуванням,будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією підприємств, які здійснюють виробництво продукції основної хімічної промисловості, технічне обслуговування та проведення ремонтних робіт устаткування.
Ці Правила застосовуються на підприємствах з виробництва продукції основної хімічної промисловості, а саме:
• сірчаної кислоти (з колчедану, сірки, сірчистих газів, одержуваних при
• випалюванні сульфідних руд і сірководню);
• суперфосфату простого;
• складних добрив (амофосу, нітроамофосу, нітрофоски);
• концентрованих добрив (подвійного суперфосфату, обезфторених фосфатів);
• тукосумішей;
• екстракційної фосфорної кислоти;
• бури;
• борної кислоти;
• борних добрив;
• фтористих солей (кріоліту, фтористого алюмінію, натрію фтористого, калію фтористого, кремнійфтористого натрію).
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників підприємств з виробництва продукції основної хімічної промисловості.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості.