НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які займаються виробництвом нетканих матеріалів. Правила регламентують вимоги щодо безпечного виконання робіт у технологічних процесах виробництва нетканих матеріалів.
Для запобігання травматизму, професійним захворюванням і аваріям на виробництві роботодавець зобов'язаний відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки створити в кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці безпечні умови праці та забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів.