НПАОП 63.21-1.25.07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 63.21-1.25.07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства), які виконують роботи з утримання та ремонту колій, споруд і пристроїв колійного господарства (далі - колійні роботи).
Правила є обов'язковими для працівників підприємств під час виконання колійних робіт.
Правила встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць працівників на підприємствах, які виконують колійні роботи.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві.