НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з експлуатацією сталевих технологічних трубопроводів з небезпечним технологічним середовищем (далі - трубопроводи) у переробній промисловості.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці та безпечної експлуатації під час технічного обслуговування, ремонту, модернізації та контролю за технічним станом трубопроводів низького тиску (до 10 МПа), які класифікуються залежно від технологічного середовища та розрахункових параметрів тиску і температури згідно з додатком 1, і трубопроводів високого тиску (понад 10 МПа).
Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з експлуатації трубопроводів.
Вимоги цих Правил не поширюються на трубопроводи:
ацетилену й кисню;
пари і гарячої води;
газів, що містять горючий пил і волокно;
водопостачання і каналізації;
які є невід’ємною частиною обладнання;
що створюються на період будівництва, монтажу або реконструкції підприємства зі строком експлуатації не більше одного року.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів.