НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімері (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімері (Спецнавчання).
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва оцтової кислоти, формаліну, карбамідформальдегідної смоли, вінілацетату, полівінілового спирту, полівінілацетату, дисперсії полівінілацетатної, циклогексанону, адипінової кислоти.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правових форм, які використовують або у власності яких є об’єкти з виробництва оцтової кислоти, формаліну, карбамідформальдегідної смоли, вінілацетату, полівінілового спирту, полівінілацетату, дисперсії полівінілацетатної, циклогексанону, адипінової кислоти (далі - об’єкти), і є обов’язковими для роботодавців та працівників цих об’єктів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів.