Навчання з електробезпеки ІV-V груп. (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.32-01) (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Порядок отримання групи з електробезпеки визначається п. 2.1.3 та Додатком 1 НПАОП 40.1-1.21-98.
НПАОП 40.01-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати НПАОП 40.1-1.21-98 відповідно до обійманої посади чи роботи, яку вони виконують (тобто для них має проводитися спеціальне навчання щодо розробленої програми, яка враховує специфіку виконуваної ними роботи), і мати відповідну групу з електробезпеки.
Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97.
Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).
Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.
Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.
Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими Правилами слід керуватись також державними і галузевими нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 40.1-1.32-01.
Вимоги Правил поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме: електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових; електроустановки у вибухонебезпечних та поже-жонебезпечних зонах; електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів; електрозварювальні установки та установки електричного кабельного обігрівання.
Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.
Программа курсу:
Закон про охорону праці (основний нормативно-правовий акт, який регулює всі питання охорони праці, в тому числі і електробезпека).
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).
Правила експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ).
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).
Правила роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ).
Тощо.