НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (Спецнавчання).
У цих Правилах викладаються вимоги безпеки до влаштування та експлуатації обладнання виробництва продуктів розділення повітря, а також загальні вимоги безпеки до влаштування та експлуатації обладнання об'єктів споживання продуктів поділу повітря. Ці Правила поширюються на діючі, проектуються, будуються і реконструюються виробництва, що виробляють і споживають продукти розділення повітря (кисень, азот, аргон, криптон, ксенон і неоно-гелієва суміш) або їх суміші. Ці Правила є обов'язковими для виконання керівними і інженерно-технічними працівниками, зайнятими проектуванням, будівництвом (монтажем), експлуатацією, реконструкцією, ремонтом, конструюванням і виготовленням обладнання виробництв, що виробляють і споживають продукти розділення повітря.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря.