НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міст (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міст (Спецнавчання).
Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць містять вимоги, що пред'являються до пристрою і безпечної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів і селищ. Описано заходи, що забезпечують безпеку праці. Призначені для інженерно-технічних працівників підприємств водопостачання та водовідведення, а також фахівців проектних і налагоджувальних організацій.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міст.