НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на всі підприємства, споруди, дослідно-промислові цехи по виробництвам медичних препаратів, одержуваних хімічних і біологічних синтезом, а також по виробництвам вітамінів.
Проектування, будівництво та реконструкція підприємств медичної промисловості повинні проводитися у відповідності з будівельними нормами і правилами, затвердженими Держбудом СРСР, і з виконанням вимог Правил безпеки у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних хімічних і нафтохімічних виробництвах (ПБВХП-74) та цих Правил. Кожне підприємство повинне мати проектну документацію, затверджену в установленому порядку.
Порядок і терміни приведення діючих підприємств у відповідність до вимог цих Правил визначаються керівниками підприємств за узгодженням з місцевими органами Держнаглядохоронпраці і технічною інспекцією профспілки і затверджуються керівництвом міністерства.
Доповнення і зміни окремих пунктів цих Правил допускаються тільки з дозволу організацій, які затвердили і узгодили ці Правила.
Для всіх діючих і знову споруджуваних виробництв повинні бути розроблені і затверджені в установленому порядку промислові і пускові регламенти відповідно до Галузевої стандартом 64-2-72 «Промисловий регламент виробництва хіміко-фармацевтичного препарату».
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки для виробництв медичної промисловості.