НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока (Спецнавчання).
Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока (далі Правила) поширюються на всіх працівників підприємств, які виконують роботи, що стосуються технологічних процесів виробництва, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації технологічного обладнання при переробці молока та виробництві молочної продукції.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока.