НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охорони праці у цементній промисловості (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охорони праці у цементній промисловості (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання (далі - підприємства) незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність у цементній промисловості.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які вико¬нують роботи, пов’язані з виробництвом цементу.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці у цементній промисловості.