НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці та безпеки виробництва пластмасових виробів.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва пластмасових виробів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів.