НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (Спецнавчання).
Газонебезпечні роботи – це роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі).
До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов’язані з оглядом, чисткою, ремонтом технологічного обладнання, у тому числі роботи всередині ємностей (резервуари, цистерни, тунелі, колодязі, приямки тощо).
На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов.
Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт встановлює загальні положення та основні вимоги щодо організації та безпечного проведення газонебезпечних робіт, порядок їх підготовки та безпосереднього виконання. Визначено обов'язки та відповідальність керівників і виконавців газонебезпечних робіт, в тому числі пов'язаних з перебуванням людей всередині апаратів, ємностей, колодязів, тунелів та іншого аналогічного устаткування і споруд. Розглянуто порядок оформлення документації на проведення газонебезпечних робіт.
Ця Інструкція містить вимоги щодо організації та документального оформлення газонебезпечних робіт; визначає обов'язки і відповідальність керівників і виконавців цих робіт; встановлює порядок підготовки і безпосереднього їх проведення; визначає основні заходи щодо забезпечення безпеки при веденні газонебезпечних робіт, в тому числі робіт, пов'язаних з перебуванням людей всередині апаратів, ємностей, колодязів, тунелів та іншого аналогічного устаткування і споруд.
Программа курсу:
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, а саме:
розподільні зовнішні газопроводи, що забезпечують подачу природного газу від газорозподільних станцій до газорегуляторних пунктів міських і сільських поселень, територій дачних та садових поселень, газопроводи-вводи, газопроводи до підприємств, теплових електростанцій, котелень;
газопроводи та газове обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, котелень, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових і громадських будинків;
газорегуляторні пункти, газорегуляторні пункти блокові, шафові газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані будинкові регулятори тиску, установки для отримання газоповітряних сумішей;
газонаповнювальні станції і газонаповнювальні пункти зрідженого вуглеводневого газу, проміжні склади балонів, стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки та індивідуальні газобалонні установки, випарні та змішувальні установки.
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки систем газопостачання.
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.