НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та виду діяльності.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи із застосуванням інструменту та пристроїв.
Программа курсу:
У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
електроінструмент класу І - електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію, а штепсельна вилка - заземлювальний контакт. В електроінструменті такого класу допускається, щоб деталі, що перебувають під напругою, мали основну ізоляцію, а окремі деталі - подвійну або посилену ізоляцію;
електроінструмент класу II - електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. У електроінструменту такого класу відсутні пристрої для заземлювання;
електроінструмент класу IIІ - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого внутрішні та зовнішні кола не повинні перебувати під іншою напругою. Електроінструмент такого класу призначений для живлення від автономного джерела струму або від загальної мережі через роздільний трансформатор або перетворювач з роздільними обмотками;
поміст - дерев’яна конструкція з горизонтальним настилом, призначена для проходу працівників під час виконання ремонтних, монтажних робіт.
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом.