НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств (Спецнавчання).
Правила техніки безпеки встановлюють:
• систему організаційних, технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів;
• вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії до території та виробничих приміщень для ремонту автомобілів;
• вимоги безпеки до виробничого обладнання та інструменту;
• вимоги безпеки праці при виробництві різних видів робіт.
Вимоги цих Правил поширюються на всі авторемонтні підприємства (організації), окремі виробничі ділянки, що входять до профобслужіваніе Центрального комітету профспілки робітників автомобільного транспорту і шосейних доріг і є обов'язковими для робітників, службовців і адміністративно
технічних працівників.
При виконанні робіт, які не є специфічними для авторемонтних підприємств, слід керуватися відповідними галузевими Правилами техніки безпеки.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств.