НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці при пресуванні та до-робленні деталей з пластичних мас.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які викону-ють роботи з пресування та дороблення деталей з пластичних мас.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас.