НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт (Спецнавчання)

Опис курсу навчання:
НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт (Спецнавчання).
Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, пов'язану з виконанням фарбувальних робіт.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання фарбувальних робіт.
Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують фарбувальні роботи.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час фарбувальних робіт.