Експерт з організації та проведення навчання з охорони праці

Опис курсу навчання:
Программа курсу:
Закон України Про Охорону Праці
Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Кодекс законів про працю України
Закон України Про міжнародні договори України
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Правила пожежної безпеки в Україні
Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки
Інструкція з надання першої долікарської допомоги
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ISO -45001-2018